Bez uskrsnuća, nema ni kršćanstva

Prije svega dajemo hvalu, slavu i čast Bogu našem “koji je USKRISIO od mrtvih našeg Gospodina Isusa Krista“ (Rim.4:24).

Isusovo uskrsnuće, temelj novog života u Bogu

Vjera nam se naime uračunava u pravednost, “nama koji vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih našega Gospodina Isusa, koji bi predan zbog naših grijeha i koji USKRSNU radi našeg opravdanja“ (Rim.4:24-25).

Korinćanima (1) 15,13 A ako nema uskrsnuća mrtvih onda nije ni Krist uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je dakle propovijedanje naše, a uzalud je i vjera vaša. Drugim riječima, ako nema uskrsnuća, nema ni kršćanstva.

Božja riječ kaže da “je plaća grijeha smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu“ (Rim.6:23).

Kada je otkupljenje čovječanstva potpuno završeno u najdubljim dubinama pakla, Isus “uskrsnu radi našeg opravdanja.“ Da naše opravdanje nije bilo u potpunosti ostvareno, Isus ne bi uskrsnuo! Ali, s obzirom da je Njegovo djelo bilo savršeno – cijena za SVE grijehe potpuno plaćena – mi smo opravdani!

Pitanje grijeha

Isus je uzeo na sebe sve grijehe čovječanstva – prošle, sadašnje i buduće, i svojom smrću platio cijenu za njih, otkupljujući nas od prokletstva koje je posljedica grijeha.

On je jednom zauvijek riješio problem grijeha zbog kojeg čovjek nije mogao doći u Božju prisutnost, a da ne pogine. Ali ne samo to. Riješio je i problem naše naravi koja je, zapravo, bila generator grijeha: “Ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni? Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo, kao što je Krist USKRSNUO Očevom slavom, i mi živjeli novim životom. Jer ako smo dakle postali jedno s Kristom smrću sličnom njegovoj, bit ćemo i USKRSNUĆEM sličnim njegovu“ (Rim.6:3-5). Jednostavno: stari čovjek umro je zajedno s Kristom, a novi je uskrsnuo s Njim.

To je naša vjera! Zato to „naviještamo i vama“ da i vi imate taj isti život – vječni život, ZOE, Božju vrst života. Stoga uzmite ovu Riječ za sebe, “Ako ustima svojim priznaješ Isusa za Gospodina i srcem vjeruješ da ga je Bog USKRISIO od mrtvih, bit ćeš spašen

Mnogi smo naime bili mrtvi u vlastitim požudama i grijehu svake vrste. Onda smo upoznali Krista koji nas izbavi milosrđem svojim, po vjeri. Nije to neka naša zasluga nego je to Njegov plan za čovječanstvo. Snaga Radosne vijesti došla do naših srca, ispunila nas i oživila.

Hvala Kristu što nas nije ostavio u neznanju nego nam je otkrio sve u pogledu sadašnjosti i budućnosti. Tko traži nalazi. Zato budi onaj koji traži i čezne za Istinom.