O nama

Klikni za proširenje

Centar za resocijalizaciju Grad na gori osnovan je 2004 god. u Splitu s ciljem pružanja praktične pomoći na putu uključivanja u društvo rehabilitiranim ovisnicima i njihovim obiteljima.

Upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske, na temelju članka 14. stavka 3. i 4. zakona o udrugama na dan 30. rujna 2004. pod registarskim brojem 17002199.

Osim pružanja pomoći u resocijalizaciji ovisnika, Grad na gori djeluje i edukativno te pomaže ljudima s problemima ovisnosti. U radu udruge sudjeluju osobe oslobođene od raznih ovisnosti, roditelji koji su svjedoci promjena unutar obitelji, te stručni i ostali suradnici.

Naše usmjerenje jeste svjedočenje o izmijenjenom načinu življenja i potpunom izlječenju od ovisnosti te pružanju praktične pomoći svakom čovjeku bez obzira na spol, narodnost ili nacionalnost.

Vizija jeste stvoriti mehanizme pomoći ljudima u procesu resocijalizacije od zbrinjavanja u smještaju preko pomoći u obitelji do pronalaska zaposlenja.

Kod nas liječeni ovisnici mogu dobiti savjet od osoba sa znanjem, osobnim iskustvom iz savladanih problema stečenih kroz godine i različite životne situacije.

Organiziramo seminare i predavanja u zatvorima, (vezano uz postpenalni prihvat zatvorenika za praktičnu pomoć ) bolnicama i prostorijama udruge. Otvoreni smo za suradnju s terapeutskim zajednicama, zdravstvenim ustanovama i drugim karakterno sličnim organizacijama u svrhu uključenja izliječenih ovisnika u resocijalizacijske programe.

U prostorijama udruge, održavamo grupe za roditelje, korisnike programa i druge zainteresirane s ciljem savjetodavne pomoći te bolje komunikacije i upoznavanja.

Također surađujemo sa mnogim udrugama i terapeutskim zajednicama koje rade na problemu ovisnosti unutar Hrvatske ali i van njenih granica.

Pogledajte fotogaleriju ovdje