Praktična resocijalizacija

Izgradnja vlastite autonomije u punom smislu

Praktična pomoćPraktična resocijalizacija odvija se kroz više smjernica:

1. Materijalna pomoć i skrb

2. Suradnja sa HZZ-om i agencijama za zapošljavanje radi pomoći u pronalasku stalnog zaposlenja

3. Suradnja s terapijskim zajednicama u svrhu uključivanja osoba u programe pomoći nakon njihovog izlaska

4. Izučavanje korisnika raznim vještinama u radionicama Centra

5. Objavljivanje online životopisa korisnika za potrebe traženja posla kroz Portal www.prilika.hr

6. Unaprjeđenje verbalne, neverbalne i pisane komunikacije potrebnih prilikom traženja zaposlenja

7. Organizacija slobodnog vremena: izleti, druženja, odlasci u kino, na izložbe, u kazalište i sl.

8. Informatička edukacija vezano uz osnovnu informatičku opismenjenost.