Projekt SOS plan

SOS planProjektom SOS PLAN želimo intenzivirati aktivnosti savjetovanja i informiranja te edukacije i prevencije. Projekt će se provoditi tijekom cijele 2021. godine, većim dijelom u prostorijama Udruge koja je funkcionalno opremljena (dvorana za sastanke, kompjutorska oprema i projektor, sanitarni čvor, manja prostorija za dnevno druženje).

U prostorijama udruge održavat će se individualna i/ili grupna savjetovanja prema ovisnicima/liječenim ovisnicima kako bi im … Vidi više

Projekt Prilika

projekt-prilikahr-gradnagori.hrProjekt Prilika za cilj ima pomoć u zapošljavanju i resocijalizaciji nekadašnjih ovisnicika.

Prilika.hr je Portal koji uređuje društveno – socijalne teme te pomaže marginalnim skupinama na putu ka potpunoj integraciji u društvo.

Projekt je u svojim počecima donio iznimnu zainteresiranost svih sektora koji su se bavili pomoći ovisnicima. Od ondašnje Vlade RH bio je priznat kao izniman i jedinstven alat … Vidi više

Projekt Nada

NadaProjekt “Nada” namijenjen je osobama na psihijatrijskim odjelima bolnica.

Projekt je započeo 2005. god. i u nekim segmentima i danas je aktivan.

Kroz tzv. prvu fazu bitno je da ljudi na odjelima bolnica dobiju informaciju te se mogu javiti na brojeve telefona ako su spremni za razgovor. Svakim bi se posjetom pri dolasku kontinuirano dijelio edukativni materijal na lokacijama dnevne … Vidi više

Projekt Svjetlo u tami

Svjetlo u tamiPreventivno – edukativni projekt “Svjetlo u tami” usmjeren je zatvorenicima u penalnim ustanovama.

Projekt je aktivan od travnja 2006. god. kao odgovor za sve većom potrebom u pomoći osobama smještenim u zatvorskim ustanovama. Mnogi su se naime, govoreći prvenstveno o ovisnicima, našli u takvim situacijama a sve kao produkt lošeg načina života.

Projekt djeluje kroz kontinuirano savjetovanje i pripremanja pritvorenika … Vidi više