Projekt Nada

Projekt namijenjen osobama na psihijatrijskim odjelima bolnica.

NadaProjekt “Nada” namijenjen je osobama na psihijatrijskim odjelima bolnica.

Projekt je započeo 2005. god. i u nekim segmentima i danas je aktivan.

Kroz tzv. prvu fazu bitno je da ljudi na odjelima bolnica dobiju informaciju te se mogu javiti na brojeve telefona ako su spremni za razgovor. Svakim bi se posjetom pri dolasku kontinuirano dijelio edukativni materijal na lokacijama dnevne bolnice odnosno klinike. Zahvaljujemo osoblju bolnica koji bi nas pustio u bilo koje vrijeme. Uvijek bi išli u paru, nekad nas je bilo i više. To je bila praktična faza sijanja. Slijedeća faza bila je odlazak na odjele i razgovori sa onima koji bi nas zvali ili jednostavno traganje za osobom otvorenom za razgovor.

Budući da je porastao broj poziva sa spomenutih lokacija odlučili smo intenzivnije posjećivati odjele, tako da sve do sada odlazimo ponedjeljkom i petkom (uz određene vremenske stanke).

Znali bi ponijeti gitaru i tamo bi svirali i pjevali. Nerijetko bi se i osoblje pridružilo. Bio bi to spontani sastanak, izvrsno iskustvo za sve prisutne.

Razgovarali bi sa svima koji uviđaju potrebu za odlaskom na daljnja liječenja u komune. Mnogi bi nakon izlaska dolazili na naša druženja u prostor i dobivali sve više nade i ohrabrenja za ustrajnosti.