Projekt “Nada”

Projekt namijenjen osobama na psihijatrijskim odjelima bolnica.

Projekt “Nada” namijenjen osobama na psihijatrijskim odjelima bolnica.

Projekt je započeo 2005. god. i u nekim segmentima i danas je aktivan. Kroz tzv. prvu fazu bitno je bilo da ljudi na odjelima dobiju informaciju te se mogu javiti na brojeve telefona ako su spremni za razgovor te se krenulo u kontinuirano dijeljenje edukativnog materijala na lokacijama dnevne bolnice odnosno klinike.

Nada

Slijedeća faza bila je odlazak na odjele i ispitivanje situacije kod bolesnika na odijelu. Budući da je porastao broj poziva sa spomenutih lokacija odlučili smo intenzivnije posjećivati odjele, tako da sve do sada odlazimo ponedjeljkom i petkom (uz određene vremenske stanke) te razgovaramo sa svima koji uviđaju potrebu za odlaskom na daljnja liječenja u komune ili razgovaramo o pripremi za uključenje pojedinca u društvo.