Kako svjedočiti?

Kako svjedočiti“Spasenje pripada Gospodinu” Psalam 3:9

Kada se netko obrati Bogu i traži oproštenje u Isusu, njegovi grijesi su uklonjeni, on je očišćen, njegov odnos s Bogom je obnovljen i učinjen je novim stvorom (2. Kor. 5:17). Sve ovo je Božje djelo, a ne djelo čovjeka.

Biblija ima izraz koji opisuje nekršćanina. On je ‘naravan (zemaljski) čovjek’. U 1. Kor. 2:14 Pavao kaže: “Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati.”

Naše ljudsko stanje može se usporediti s kapi otrova u čaši vode: sva voda je otrovana, ali nije toliko loša koliko može biti. Voda nije sposobna biti dobra. Mi, također, nismo sposobni biti uistinu dobri.

Kada su ga Njegovi učenici upitali tko se može spasiti, Isus je odgovorio: “Ljudima je nemoguće, ali je Bogu sve moguće.” (Matej 19:26). Zbog toga spasenje počiva samo na Bogu, milošću po vjeri (Ef. 2:8-9).

Do sada se već vjerojatno pitate kakve ovo veze ima sa svjedočenjem. Zašto trebate znati sve ovo? Korisno je znati sve ovo jer morate shvatiti da je Bog taj koji spašava ljude. Još bolje, Duh Sveti je taj koji osvjedočava grešnika o grijehu, ne vi. “A On [Duh Sveti] će, kad dođe, dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, pravednost i sud.” (Ivan 16:8)

Upamtite, Evanđelje se propovijeda nakon što je grijeh poznat. Pošto grešnik ne može sam od sebe doći Bogu, on mora biti uvjeren u svoj grijeh i na taj način biti osviješćen o svojoj potrebi za spasenjem. Dokazivanje grijeha je van naše kontrole. To je djelo Duha Svetoga (Ivan 16:8).

Molitva je ključna u svjedočenju    

Zato je od presudne važnosti da se molite i tražite od Boga da osvjedoči (uvjeri), kao i da spasi. Ako želimo svjedočiti u sili onda je molitva prijeko potrebna. Kada svjedočite, morate moliti. Tada ste slobodni širiti Evanđelje onoliko djelotvorno koliko želite i pouzdati se u Boga da će dati rast (1. Kor. 3:6-7). Zatražite od Njega da pošalje Duha Svetoga; zatražite da osvjedoči svijet o grijehu. U spasenju, najvažnije je djelovanje Duha Svetoga.

Duh Sveti

Duh Sveti za vrijeme svjedočenja djeluje prema dvjema skupinama ljudi: spašenima i ne spašenima. U spašenima, On boravi unutar njih (Rim. 8:11), uči (Ivan 14:26), pomazuje (1. Iv. 2:27), vodi (Ivan 16:13) i posvećuje (1. Pt. 1:2). Bez Duha Svetoga, bili bismo poput brodova bez kormila, nesposobni živjeti kao kršćani i zacijelo nesposobni djelotvorno svjedočiti.

Nespašene On osvjedočava o grijehu (Ivan 16:8). Grešnici dolaze Isusu da bi im grijesi bili očišćeni. Ovo čine nakon što otkriju svoju krivnju pred Bogom. I ovo je, također, djelo Duha Svetoga.

Pošto je naravan (zemaljski) čovjek odvojen od Boga zbog svojih grijeha (Izaija 59:2), Duh Sveti koristi Pismo (kojeg vi citirate) kako bi ga osvjedočio o njegovoj grešnosti, uvjerio ga u njegovu potrebu za spasenjem i obratio ga kroz Riječ. Kada zemaljski muškarac ili žena postanu svjesni svog grešnog stanja, tada se propovijeda Radosna vijest izbavljenja od grijeha i ona postaje djelotvorna.

Grijeh

Grijeh čini dvije stvari: vrijeđa Boga i ubija čovjeka. Kako? Vrijeđa Boga jer kršimo Njegov zakon. Grijeh nas ubija zbog prirode Zakona. Jeste li ikad čuli za zakon koji nema kaznu? Zakon bez kazne je samo parola. Pošto je Bog pravedan i zakoni imaju kazne, Bog mora kazniti prekršitelja.

Ali to nije kraj priče. Bog je isto tako milosrdan i milostiv. Njegova pravda je pala na Njega (Krista): na križu. Njegovo milosrđe pada na nas: milošću po vjeri.

Budite neustrašivi u širenju Evanđelja.