Obećanja na temeljima vjere

Obećanja na temeljima vjereDali ste se ikada zaputili a da ne znate kamo idete? Ne čini li vam se ponekad da je koračanje s Kristom upravo takvo. Mnogi su Biblijski likovi bili pozvani u nepoznate avanture, ne znajući ništa. Jedino čime su bili opskrbljeni bila je vjera u primljenu Riječ.

Opći Božji plan za svakog čovjeka jeste oproštenje grijeha (pokajanje), spasenje, dolazak Duha Svetog i dar života vječnog. Na osobnom planu obećanja pokreću nužnu vjeru kako bi plan funkcionirao i donio rod. Bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu i biti u njegovoj savršenoj volji.

Isus je govorio; ako vjeruješ bit će ti! I još; neka ti bude po tvojoj vjeri. Vidimo kako osobna vjera čini da bi se plan aktiviralo.

Vjerom bivamo opravdani i to po milosti Isusa Krista. Takvo shvaćanje donijelo je revoluciju u svijetu kršćanstva. Zašto? Zato jer je Duh donio otkriveno znanje da je Spasenje jedino izvedivo po milosti. Razbijena je teza primanja plaće odozgor prema dugu stvorenom od obavljenog posla. (Rimljanima 4,3)

Potpuno pouzdanje donosi potreban mir koji nam ne treba kad je sve dobro (tad ga imamo), već kad smo u pogibelji, trenucima kušnje. Čuvajmo zato nepokolebljivu nade jer je vjeran Onaj koji dade obećanje. (Hebrejima 10,23)

Primjer Sare

Koji je tvoj problem? – Jeli možda neodlučnost? Znaš li da te odugovlačenje stavlja u poziciju nevjere? Jeli situacija koju živiš više beznadna od one koju je imala Sara? Sara se sama u sebi nasmija kad je čula za obećanje da će sina roditi; ona pomisli: “Kad sam već uvenula (ostarila), zar da još pomišljam na ljubav? (Postanak 18,12)

A Gospod reče Abrahamu: “Što se smije Sara i misli: ‘Zar ću zbilja još roditi, kad sam ostarjela?’ Je li Gospodu išta nemoguće? Do godine u ovo doba, kaže Bog opet ću doći k tebi, i tada će Sara imati sina. Abrahamu je bilo sto godina, kad mu se rodio sin Izak.

Svi se mi potajno smijuljimo nemogućem. I kad dobijemo obećanje preispitujemo ga, okrećemo, važemo, komentiramo. Sara je bila ista onda kao i mi sada. No Bog nas želi naučiti da se prepustimo i pouzdamo u Njega bez rezervi. Naučio je to i pokazao Sari u ono vrijeme.

Čega se treba bojati?

Bojmo se da se, dok stoji ponuđeno obećanje o ulasku u njegov Počinak, za koga od vas ne bi utvrdilo kako je zakasnio. (Hebrejima 4,1)

Ne kasni naime Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne. On hoće da svi prispiju k obraćenju. (2.Petrova 3,9)

Bog nije učinio što je u njegovoj moći! – On je učinio sve u svojoj moći. Nije učinio nešto pa sad ti i ja moramo napraviti ostalo kako znamo. On je svoje djelo učinio savršenim.

Bog nas nikada ne ostavlja u pustinji jer je njegova riječ izvor žive vode za svakoga u svako vrijeme.

I ovo, da vam ne bude nepoznato, da je jedan dan pred Gospodinom kao tisuća godina, i tisuća godina kao jedan dan.