Mir jednako Odnos

U Kološanima 1. imamo ogromnu sliku ono tko je Isus. Pavle kaže u 13 stihu,

„On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio nas u kraljevstvo Svojeg voljenog Sina, po kome smo otkupljeni i po kome su nam oprošteni grijesi.

On je slika nevidljivoga Boga, prvorođenac sveg stvorenja. Sve na nebu i na zemlji stvoreno je Njegovom snagom, vidljivo i nevidljivo, silnici i gospodari, vladari i vlasti. Sve je stvoreno po Njemu i za Njega. On je postajao prije svega i sve nastavlja postojati po Njemu. On je glava tijela, crkve, koji je početak, prvorođenac koji je ustao iz mrtvih, On je na svaki način prvi u svemu.

Jer, Bog je odlučio u Njemu nastaniti svu svoju puninu

I kroz Krista, Bog je pomirio sa sobom sve što postoji, bilo na nebu ili zemlji. Uspostavio je mir Kristovom krvlju na križu.

Od sada ćemo vidjeti kako mir i posvećenje nerazdvojno teku zajedno. Adam je bio čovjek koji je odlučio iskoračiti iz pobožnog života, Božjeg života poslušne ovisnosti, i u nezavisnosti. Bio je dovoljno glup da povjeruje đavolovim lažima da se može osloboditi i svojim osobnim nastojanjem postati svet ili sličan Bogu. Adam nije izašao iz Njegovog autoriteta da bi otišao u grijeh. Umjesto toga, iskoračio je jer je htio postati poput Boga. To je velika laž iz svjetovnog humanizma. To je laž mnogih religija. Rečeno nam je da svojom snagom možemo promijeniti naše društvo. Ali, naše društvo postaje sve gore i gore.

Pokajanje je okretanje od neovisnog samostalnog nastojanja prema potpunom vjerovanju Bogu da će učiniti za nas ono što mi ne možemo sami za sebe. Nevjerojatna stvar je da prije nego smo mi htjeli da se pomirimo s Njim, On je htio pomiriti se s nama. On nas toliko voli. On želi obnoviti odnos koji je On jednom imao s Adamom tako da mi imamo istu intimnost sa Ocem kao Adam prije nego je sagriješio. To je ista intimnost koju je Isus imao svih 33 godine Njegovog života. Čovjek Krist-Isus imao je savršeni odnos sa Ocem jer je živio život posvećene svetosti. Živio je život poslušnosti iz trenutka u trenutak.

Da bi biblijski mir imao potpuno značenje morate misliti o odnosu koji je u potpunosti neprijateljski, dvoje ljudi koji mrzi jedan drugo i žele se poubijati. Kako bi oni došli u mir ne samo da moraju spustiti svoje oružje, nego moraju pasti jedan drugome u zagrljaj, puni ljubavi jedan prema drugom i potpuno se pomiriti. Ta riječ mir, u biblijskom, ima značenje odnosa. To znači potpuno popraviti odnos tako da je neprijateljstvo maknuto i obje strane traže dobro jedan za drugog. Suparnici koji su se mrzili sada se vole.

Grčka riječ za mir je irini a koristila se u medicini. Kada se kost slomi i dva polomljena dijela dođu ponovo zajedno, srž teče kako bi okoštala tkivo oko prijeloma. Slikovni rezultat za big hagTijekom razdoblja oko tjedan ili mjesec dana postaje čvrsto kao kamen. Kao rezultat, mjesto gdje je kost bila slomljena postaje najsnažniji  neslomljiv dio kosti. To je medicinska činjenica. Kad kost pravilno sraste i tijelo učini potpuni oporavak tada to tkivo okoštane srži, koje se formira oko prijeloma,  postane toliko jako i čvrsto da je taj dio kosti, u odnosu na ostali dio kosti, neslomljiv. Kada je taj proces završen kažu, „Kost je došla u mir.“

Adam je imao zajedništvo sa Bogom u nevinosti. To zajedništvo se slomilo kad je Adam iskoračio van u svoju volju. Bog je zavapio u taj odnos da se popravi, ali čovjek nije tražio Boga. Bog je tražio čovjeka! Došao je na križ, položio Svoj život, i umro da se pomiri s nama iako mi to nismo htjeli.

Kad su Židovi pljuvali u Njegovo lice i prezreli Ga zahtijevajući Njegovo raspeće, snagom Svoje božanske ljubavi On traži pomirenje s nama. Njegova božanska ljubav je kao nemilosrdna nepromjenjiva svrha koja neće biti stavljena van kursa. Izaija 50:7 opisuje tu ljubav. Ponovljeni Zakon 7 kaže, „Stavio sam Svoju ljubav na tebe, i neću je uzeti nazad.“ Bog neće promijeniti svoje mišljenje. On će nas voljeti u spasenju htjeli mi to ili ne!

Bog je preuzeo svu inicijativu da uspostavi mir

Uspostavio je mir kroz krv Njegova križa. Kao rezultat toga Pavle opisuje u 21 i 22 stihu (Kološanima 1:21-22),

„Jednom ste bili daleko od Boga i Njegovi neprijatelji, zbog svojih misli i zlih djela. Ali sad vas je Bog ponovo pomirio sa Sobom, po Kristovom smrti, smrti Njegova tijela, da vas postavi pred Boga kao svete, čiste i bez ičega što bi vas činilo krivima pred Bogom …“

Popravak ovog odnosa i njegove intimnosti omogućuje Božjoj milosti da teče iz Njegovog silnog Duha u naš duh kako bi donijela promjenu prave iskrene posvećenosti. U našem smo umu bili udaljeni i bili smo neprijatelji po našim pokvarenim djelima, ali sad smo s Njim pomireni. Rezultat ovoga je da se prikažemo svetima i nevinima, besprijekornim u Njegovim očima. Moraš vidjeti kako biblijski mir proizvodi ispravno zajedništvo koje se očituje u posvećenju. Mir i svetost su uvijek povezani zajedno jer je svetost neizbježni plod pravog mira s Bogom. To je slavno!