Častan život

Čast. Svijet definira ovu riječ na mnogo načina, ali i mi imamo našu definiciju – ‘istančan osjećaj za etičko ponašanje.“ Ona je osobni integritet. Dok izučavamo elemente kojima gradimo trajne odnose, moramo uzeti vrijeme da proučimo važnost življenja časnog (dostojanstvenog, čestitog) života.

Mi poštujemo (častimo) Boga tako što živimo onako kako nas On usmjerava. Bog nam je obećao da će nas častiti ako mi budemo častili Njega i živjeli prema Njegovoj Riječi (1.Samuelova 2:30).

Poštenje i čast idu zajedno

U 1.Pertovoj 2:11-12 Petar utvrđuje, „Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao stranci i došljaci klonite tjelesnih požuda koji ratuju protiv duše, imajući pošten život među poganima: da, dok govore protiv vas kao o zločincima, mogu po vašim dobrim djelima koje će opaziti, proslaviti Boga u dan pohoda.“

Riječ ‘pošten’ (čestit, iskren) je usko povezana sa riječju ‘čast’. Petar ovdje govori; „neka vaš način života bude častan među poganima.“ Među Židovima u Petrovo doba, riječ “pogani“ se koristila za narode ili ljude koji su živjeli bez Boga.

Ako proučite poslanicu Efežanima vidjet ćete da smo vi i ja nekad bili pogani, ali sada mi koji smo nekoć bili daleko, dovedeni smo u Božju blizinu po krvi Njegova Sina, Isusa Krista (Efežanima 2:13).

Ovaj odlomak govori o načinu na koji bismo trebali živjeti naspram onih koji ne poznaju Boga. Naš časni način života, naše pošteno življenje među poganima veoma je važno! Neka samo jedan ili dva propovjednika upadnu u nevolju, odjednom će svi  propovjednici imati problem zbog načina na koji je nekoliko “kršćanskih“ službenika živjelo i obavljalo svoje poslove.

Umjesto da su hodali u časti pred poganima, njih nekoliko su osramotili i oštetili sve vjernike. Mi moramo učiti hodati pošteno ispred pogana, tako da mogu opaziti naša dobra djela i proslaviti našeg nebeskog Oca.

Nema popusta, molim!

Postoje naime mnoga braća i propovjednici koji se “muktaju“ kroz ovaj svijet. Na uštrb službe izvlače popuste od pogana i to rade bez srama.

Mi moramo zaustaviti ovaj posao prosjačenja i nedostojnih aktivnosti. To je pokazivanje gubitničkog stava onima koje služimo i svim vjernicima. To je loše predstavljanje našeg Gospodina.

Misliš li da bi Isus prosio ljude za popust? Ne, tisuću puta – ne!

Nikada nisi čuo Isusa da preklinje. Nikad Ga nisi čuo ni da ikoga ismijava, pa ni vlast. Imati biblijsku čast znači poštivati i slušati političke autoritete, čak i lošu vladu kada jadno postupa. Ne možeš imati goru vlast koja jadnije postupa od Rimske koja je bila u Isusovo vrijeme.

Nikada nisi čuo Isusa da kritizira druge iza njihovih leđa. Ako je imao bilo što reći o drugima, to bi im rekao u lice. Zbog toga su ga, kako Biblija kaže, slijedili mnogi Židovi i farizeji.

Mi smo skloni fokusirati se na one koji su mu se suprotstavljali i odbijali ga, ali Pismo kaže da su Mu mnogi vjerovali i slijedili Ga – zapravo, velik broj njih je to činio.

Čast rađa čast

Moramo častiti Boga tako da živimo na način kojim nas On usmjerava – svaki dan! To znači da poštujemo (uvažavamo) one koji su iznad nas na način da im se podložimo.

Ako tvoji nadređeni loše postupaju prema tebi, plač i jadikovanje ti neće pomoći. Ako nastaviš plakati, “Ja im se ne sviđam!“, – tako će i biti. Tada zaista nemaju razloga da im se sviđaš. Oni ne poznaju Boga, a i ti se ponašaš kao oni.

Ti si častan muškarac ili žena. Što radiš kad te netko prevari za tvoj godišnji odmor, plaću ili zasluženo promaknuće? Reći ćeš: “Gospodine, Ti znaš što se ovdje događa. Nepravedno sam tretiran. Ti to znaš, ja to znam i oni to znaju. Okrećem ovu situaciju prema Tebi. Ti upravljaj njome kako god hoćeš.“

Tada će se dogoditi neobična stvar: na kraju ćeš biti iznad svega toga. Kako će se to dogoditi? Tako što ćeš častiti Boga, a zatim živjeti u njegovoj časti i po vlastitom poštenju.

Nema onoga što ne bismo mogli ispuniti u časti, Božjoj časti. Nema mjesta u koje ne bismo mogli ići, nema cilja koji ne bismo mogli dosegnuti – ako samo zadržimo čestit (dostojanstven) stav.