Što je to homoseksualnost?

Što je to homoseksualnost?Većina ljudi pretpostavlja da je homoseksualnost puki seksualni čin među dvjema osobama istoga spola. To je krajnje pojednostavljeno gledište na ovu kompleksnu temu.

Svatko koga ta tema zanima mora u obzir uzeti četiri zasebna područja: fiziološko psihičko reagiranje, identitet, ponašanje i način života.

Usvojene reakcije

Bog je svakoga od nas stvorio kao kompleksno biće. Imamo potrebe koje moraju biti zadovoljene kako bismo rasli i sazrijevali. Kada te potrebe nisu zadovoljene, uspostavljamo mehanizme nezreloga nošenja s problemima, koji su često u izravnoj opreci s Božjom izvornom nakanom za nas.

Frank Worthen, osnivač udruge Exodus International, ovako objašnjava taj fenomen: Psihička reakcija stanoviti je tehnički izraz za ono što mnogi ljudi nazivaju «homoseksualnom orijentacijom.» Iako mnogi ljudi kažu da su tijekom života iskusili vizualnu ili spolnu privlačnost prema istome spolu, u postupnome razvoju u životu određenih osoba dolazi do homoseksualne psihičke reakcije.

Dijete može početi s potrebom da se uspoređuje s drugima kako bi odredilo u kojoj je mjeri doraslo socijalnim standardima. Ako smatra da nije na zadovoljavajućoj razini u odnosu na druge, počinje razvijati divljenje prema onim odlikama i tjelesnim kvalitetama za koje smatra da ih ne posjeduje. Divljenje, koje je normalna pojava, može se pretvoriti u zavist. Zavist pak dovodi do želje za posjedovanjem drugih, i naposljetku za njihovim iskorištavanjem ili uništavanjem.

Negdje u tom procesu takva snažna želja dobiva erotski naboj i postupno dovodi do homoseksualne psihičke reakcije (također poznate i kao seksualne maštarije ili fantazije).

Ponašanje

Kada se te psihičke reakcije ukorijene, neki ih ljudi nadalje provode prvo kroz masturbaciju, a potom i kroz stvarnu spolnu aktivnost s drugim muškarcem ili ženom. Međutim, sam spolni čin ne definira homoseksualnu orijentaciju. Mnogi dječaci koji se u ranoj mladosti upuštaju u homoseksualne aktivnosti kasnije u životu ne pokazuju ni traga homoseksualnosti.

Identitet

Problem današnje socijalne klime je u tomu što je sve više osoba koje preuzimaju gej identitet jednostavno zato što žele za sebe pronaći neko mjesto u društvu. Mnogi ljudi koji bi inače rijetko proživljavali borbu s homoseksualnim porivom danas se lako identificiraju s takvim načinom života zbog društvenoga mentaliteta koji govori da je sve dopušteno i u redu.

Drugi pak ljudi prihvaćaju gej identitet nakon više godina fiziološkoga psihičkoga reagiranja. Njihovo ponašanje stvara identitet s kojim im postupno biva ugodno, ili su čak ponosni na njega.

Način života

Homoseksualnost uključuje različite načine života. Neki se homoseksualci isključivo upuštaju u anonimne i razmjerno rijetke seksualne susrete, živeći u stalnome strahu da će biti razotkriveni.

Drugi se otvoreno izjašnjavaju i postaju aktivni i politički motivirani članovi gej zajednice, povezujući se uglavnom s onima koji se bore za slične stvari. Kao što možete vidjeti, homoseksualnost je višedimenzionalna pa se pojedinac može naći na bio kojemu dijelu spektra ovih četiriju temeljnih komponenti.

Što vama osobno znači ova informacija? Izjavu prijatelja ili voljene osobe da je homoseksualac ne uzimajte olako kao dokaz da se ta osoba uistinu upušta u istospolnu seksualnu aktivnost. Razgovarajte s njime ili njom kako biste stekli dublje razumijevanje takve izjave.