Tko je Isus?

Isus je centralna ličnost Kršćanstva. On kaže: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.“(Ivan 14:6) Također, Isus za sebe tvrdi da je živi Bog.

Ako usporedite sa onim što je Bog rekao Mojsiju u (Postanku 3:14) – I Bog reče Mojsiji, ja sam onaj koji jest, sa onim što Isus kaže u (Ivanu … Vidi više