Uporaba droga smanjuje kognitivnu fleksibilnost

MozakProcjenjuje se da se 50 milijuna osoba u SAD-u bori s problemom ovisnosti o kokainu ili alkoholu. Osim dobro dokumentiranih zdravstvenih rizika, ovisnost o ovim drogama štetno utječe na našu kognitivnu fleksibilnost, što je sposobnost prilagodbe i prebacivanja između različitih zadataka ili strategija. Iako su prethodna istraživanja nagovijestila ovu vezu, temeljni razlozi za ovo kognitivno oštećenje i dalje su nedokučivi.

Kognitivna fleksibilnost ključni je element u raznim područjima našeg života, uključujući akademska postignuća, uspjeh pri zapošljavanju i prijelaz u odraslu dob. Kako starimo, ta fleksibilnost igra važnu ulogu u ublažavanju kognitivnog pada. Nedostatak kognitivne fleksibilnosti, međutim, povezan je s akademskim deficitima i nižom kvalitetom života.

Studija koju je vodio dr. Jun Wang, izvanredni profesor na Odsjeku za neuroznanost i eksperimentalnu terapiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Texas, daje novi uvid u štetan utjecaj koji kronična konzumacija kokaina ili alkohola ima na kognitivnu fleksibilnost.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Communications, naglašava ulogu lokalnog inhibitornog neuronskog kruga u posredovanju negativnih učinaka uporabe droga na kognitivnu fleksibilnost.

Uporaba droga utječe na određenu skupinu neurona koji se nazivaju strijatalni srednji trnasti neuroni direktnog puta (dMSN), s projekcijama na dio mozga poznat kao substantia nigra pars reticulata (SNr). Suprotno tome, kognitivnu fleksibilnost olakšavaju strijatalni kolinergički interneuroni (CIN), koji primaju snažne inhibitorne signale iz strijatuma.

“Naša je hipoteza bila da povećana aktivnost dMSN-a uzrokovana uporabom droga inhibira CIN-ove, što dovodi do smanjenja kognitivne fleksibilnosti”, kaže Wang.

“Naše istraživanje potvrđuje da uporaba droga izaziva dugotrajne promjene u inhibicijskoj komunikaciji između dMSN-a i CIN-a, posljedično smanjujući kognitivnu fleksibilnost. Nadalje, moždani krug od dMSN-a do SNr-a pojačava uporabu droga i alkohola, dok povezani kolateralni put od dMSN-a do CIN-a ometa kognitivnu fleksibilnost. Stoga naša studija pruža nove uvide u neuronske krugove koji su uključeni u oštećenje kognitivne fleksibilnosti zbog uporabe droga.”