Projekt “Prilika”

projekt-prilikahr-gradnagori.hr

Projekt Prilika pomaže u konačnom zapošljavanju i resocijalizaciji nekadašnjim ovisnicima. Prilika.hr je Portal koji uređuje društveno – socijalne teme te pomaže marginalnim skupinama na putu ka potpunoj integraciji u društvo.

Cijeli projekt nastao je u dobroj vjeri i nadi. Jedinstven je po svom načinu rada i sadržajima, s jednim jedinim motivom – da se pomogne svima u potrebi.

Portal je … Vidi više

Projekt “Nada”

Projekt Nada

Projekt “Nada” namijenjen osobama na psihijatrijskim odjelima bolnica.

Projekt je započeo 2005. god. i u nekim segmentima i danas je aktivan. Kroz tzv. prvu fazu bitno je bilo da ljudi na odjelima dobiju informaciju te se mogu javiti na brojeve telefona ako su spremni za razgovor te se krenulo u kontinuirano dijeljenje edukativnog materijala na lokacijama dnevne bolnice odnosno klinike. … Vidi više

Projekt “Svjetlo u tami”

Svjetlo u tami

Preventivno – edukativni projekt “Svjetlo u tami” usmjeren je zatvorenicima u penalnim ustanovama. Projekt je aktivan od travnja 2006. god. Djeluje kroz kontinuirano savjetovanje i pripremanja pritvorenika u kaznionici na Bilicama u Splitu s ciljem pospenalnog prihvata u resocijalizacijski program ili upućivanja u neku od terapeutskih zajednica. Projekt se sastoji od dvije faze;

kontinuirano savjetovanje i pripremanje za resocijalizaciju ili… Vidi više