Govorimo li i sami često o nečemu što ne živimo

Prema nedavnom istraživanju puno Amerikanaca koristi priliku da govori o svojoj vjeri kroz društvene mreže. Virtualna komunikacija ponekad zna biti i zamka, ljudi se, često i nenamjerno pretvore u ono što zapravo nisu ili ne žive.

Čak 46% ispitanika izjavilo je da je vidjelo kako netko dijeli “nešto o svojoj vjeri” na internetu. Jedna od pet osoba (20%) kažu da … Vidi više