Značenje krštenje u vodi

krštenjeRiječ krstiti dolazi od grčkog glagola baptizo što znači “uroniti“. Proces krštenja sastoji od uranjanja i izranjanja. Taj proces se koristio za opisivanje Ivanovog i kršćanskog krštenja. Jednostavno rečeno, krstiti znači potpuno uroniti objekt u neku drugu tvar, a zatim ga ponovo izvući van.

Značenje krštenja u vodi jest da ono simbolizira smrt, pokop i uskrsnuće Isusa Krista i naše poistovjećenje s Njim u njemu. Pismo upućuje na to da je Isus bio posljednji Adam (1.Korinćanima 15:21-22, 45). Isus je, u svojoj žrtvi za nas, predstavljao (zastupao) nas. Kada osoba prima Isusa kao Gospodina, ona se u potpunosti poistovjećuje s onim što se dogodilo Isusu.

Rimljanima 6:4-6: „Stoga smo zajedno s njim ukopani putem krštenja u smrt da bismo, kao što Krist Očevom slavom bijaše uskrišen od mrtvih, i mi tako hodali u novini života. Jer ako smo srasli zajedno smrću sličnom njegovoj, bit ćemo i uskrsnućem sličnim njegovu; jer znamo ovo: naš stari čovjek je razapet zajedno s njim da bude uništeno ovo tijelo grijeha, da više ne robujemo grijehu“.

Vodeno krštenje je fizički čin koji bi trebao ostaviti neizbrisivi trag u umu osobe koja je krštena sa stvarnošću njenog sjedinjenja s Isusom Kristom. To radimo kao odrasli ljudi a ne kao djeca vođena idejama naših roditelja.

Krštenje u vodi također daje vjerniku mogućnost da drugima otvoreno svjedoči o svom iskustvu. Ono služi kao vanjski znak i svjedočanstvo milosti koja se dogodila iznutra. Vjernik je bio razapet zajedno s Kristom, pokopan s Njim i uskrsnuo zajedno s Njim da hoda u novini života (Galaćanima 2:20, Rimljanima 6:4).

Isus je rekao u Matej 28:19, „Pođite, stoga, i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha“. Vjerujemo da je biblijski krstiti u svako ime iz Trojstva.

Ponekad ljudi brkaju krštenje u vodi sa krštenjem u Kristovo Tijelo (spasenje). U Djelima 2, kada je Petar propovijedao o smrti, ukopu i uskrsnuću Isusa, rekao je , „Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha“ (redak 38.). Kada se osoba nanovo rodi, ona je krštena Duhom Svetim u Tijelo Kristovo. To nije krštenje u vodi. Krštenje u vodi nije krštenje koje spašava. Dragocjena krv koju je Isus prolio na križu jest ta koja nas čisti od grijeha, a ne voda (vidi Efežanima 1:7; Hebrejima 9:22, Otkrivenje 1:5).

Voda krštenja predstavljaju groblje. Kada se pokapaš s Kristom u krštenju, ti objavljuješ nebu, zemlji i paklu da stari čovjek više ne postoji. Izlazak iz vode označava naše biće uskrsnulo u novi život u Kristu. Biti uskrsnut s Isusom znači učiniti Ga Gospodinom svakog područja svoga života – duha, duše i tijela.  

Krštenje u vodi bi trebalo biti jako značajno vrijeme u tvom životu kao vjernika. To je vrijeme u kojem se potpuno obvezuješ na poslušnost i slijeđenje Isusa, bivajući voljan ispuniti svrhu i plan Svemogućeg Boga za tvoj život. To nije nešto samo za super-kršćane. To je osnovno kršćanstvo – dio čvrstog temelja kojeg trebaš nadograđivati.