Tri važna stiha u svjedočenju

Ovdje ćete naučiti tri važna stiha evangelizacije. Ona su potrebna kako bi stekli pouzdanje: Izaija 55:11, Rimljanima 1:16 i Ivan 12:32. Zapamtite, vi svjedočite u sili kada svjedočite s Božjom Riječi.

IZAIJA 55:11

Izaija 55:11 kaže: «Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.»

Božja riječ je jedinstvena. Bog je stvarao svojom riječju (govorom): «I reče Bog: “Neka bude svjetlost” i bi svjetlost.» (Post. 1:3). «Vjerom doznajemo da je svijet stvoren Božjom riječju…» (Heb. 11:3). Isus je nazvan Riječju: «U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog… i Riječ je tijelom postala i boravila među nama…» (Ivan 1:1, 14).

Kad je Isus bio na zemlji, podučavao je. Podučavao je riječima i Njegove riječi su imale snažan učinak na ljude. Neke su razljutile, a neke slomile. Ali kad je Isus govorio, stvari su se događale.

Isus je opraštao grijehe govoreći: «A On, vidjevši njihovu vjeru, reče: Prijatelju, oprošteni su ti grijesi.» (Luka 5:20).

Podizao je mrtve govoreći: «Lazare, iziđi!» (Ivan 11:43).

Smirivao je vjetar i more riječima: «Tada ustane, ukori vjetrove i more, i nastade potpuna tišina.» (Mt. 8:26).

Izgonio je demone govorom: «I reče im: Odlazite!’ I oni iziđoše...» (Mt. 8:32). Iscjeljivao je govorom: «Tada Isus ispruži svoju ruku i dotakne ga govoreći: ‘Hoću. Budi očišćen.» (Mt. 8:3, 13).

Božje riječi su silne.

RIMLJANIMA 1:16

(Rim. 1:16) «Jer ja se ne stidim Evanđelja (Radosne vijesti), jer je ono sila Božja za spasenje svakomu tko vjeruje, prvo Židovu, a također i Grku.»

Što je to Evanđelje (Radosna vijest)? (1.Kor. 15:1-4) kaže da je to Isusova žrtvena smrt za grijehe i njegovo fizičko uskrsnuće. To je snažna poruka spasenja za grešnike.

Ako znate da će Božja Riječ ostvariti ono što Bog od nje želi, i ako znate da Evanđelje ima silu za spasenje, tada biste trebali biti mirni znajući da pri svjedočenju koristite dva snažna oružja: Božju Riječ i Božje Evanđelje.

Božja Riječ je Biblija. Božje Evanđelje je Njegovo otkrivenje ili otkupljenje.

IVAN 12:32

(Ivan 12:32) «A ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi.» Ovdje Isus specifično govori o svom raspeću. On je taj koji privlači k sebi sve one koji će se spasiti.

Kako svjedočiti?Kada navješćujete Evanđelje (1. Kor. 15:1-4), žrtvenu smrt za grijehe i Isusovo uskrsnuće, Isus k sebi privlači grešnike. On to čini, a ne vi.

Kao kršćani, trebamo svjedočiti istinom, iskrenošću i integritetom. Kada Gospodin stvori priliku, trebate odgovoriti u poniznom i blagom duhu (2.Tim. 2:24). I u tome, trebate usmjeriti ljude na Isusa. Samo je On taj koji spašava.

Ako znate da će Božja Riječ ostvariti ono što Bog želi, da je Evanđelje snažno da spasi, i da je Isus taj koji privlači sve ljude k sebi, tada biste trebali shvatiti da odgovornost spasenja ne počiva na vama, nego na Bogu. Vi ste učitelj, onaj koji donosi dobre vijesti.

«Kako će vjerovati u onoga za koga nisu čuli?» (Rim. 10:14) Vi im pomažete da čuju!

Vi svjedočite, Bog spašava. Vi sadite sjeme, Bog ga zalijeva.

On vas koristi. Njegova Riječ je ta koja postiže spasenje. Njegovo Evanđelje je to što je silno. Njegov Sin Isus je taj koji privlači.