Tko je sotona?

SotonaRiječ ‘sotona’ je hebrejski prijepis riječi ‘protivnik’. Dakle, sotona je onaj koji se suprotstavlja Bogu. Sotona je najmoćniji od palih anđela. Također je poznat i kao Lucifer i đavao.

Za njega je rečeno da je onaj koji je ušao u edenski vrt i uvjerio Evu da bude neposlušna Bogu. Postoji rasprava među učenjacima u vezi vremena sotoninog pada.

Neki kažu da je pao kada je potaknuo Evu da ne posluša Boga. Drugi tvrde da je sotona pao prije toga i samo manifestirao svoju neprijateljsku narav u vrtu. Neki opet kažu da se odigrala velika bitka u nebu mnogo prije edenskog vrta i da je sotona poveo trećinu anđela sa sobom.

“Zatim se pokaza drugi znak u nebu: velik Zmaj plamene boje sa sedam glava i deset rogova. Na glavama mu sedam kruna. Njegov rep pomete trećinu nebeskih zvijezda i surva ih na zemlju…” (Otk. 12:3-4)

Naravno, prvo spominjanje đavla nalazimo u edenskom vrtu, ali tek nakon perioda progonstva Židova u Babilonu (538 p.K.) sotona se značajnije ističe: Job 1-2; Zah. 3:1-2 i 1. Ljet. 21:1.

Sotona je u evanđeljima spomenut mnogo puta:

  • Matej 4:1 “Tada Duh odvede Isusa u pustinju da ga kuša đavao.”
  • Marko 3:23 “Tada ih pozva k sebi pa im poče govoriti u usporedbama: ‘Kako može sotona izgoniti sotonu? Postane li jedno kraljevstvo u sebi nesložno, ono ne može opstati.’”
  • Ivan 13:2 “Za vrijeme večere, već bijaše đavao nadahnuo Judu Iskariotskoga, da Ga izda.”

Motiv sotonine pobune može se vrlo dobro naći u sljedećim stihovima.

“Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin! Kako li si oboren na zemlju, ti, koji si savladao narode! U svom si srcu govorio: uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.” (Izaija 14:12-14)

U budućnosti će se dogoditi sud na kojem će sotona biti izbačen:

”Bijaše zbačen veliki Zmaj, stara Zmija koja se zove đavao i sotona, zavodnik cijeloga svijeta: bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli.” (Otk. 12:9)

Što su demoni?

Demoni su zli duhovi koji se protive Bogu i Božjim ljudima. I riječi otkrivamo da su to pali anđeli (2. Petrova 2:4; Juda 6) i prvenstveno se spominju u Novom Zavjetu.

  • 4:24 “Tada se pronese glas o njemu po svoj Siriji, pa su dovodili k njemu svakojake bolesnike s raznim bolestima i mukama, opsjednute, mjesečare i uzete, a on ih je ozdravljao.”
  • 8:28 “Kada stiže na drugu obalu, u gadarski kraj, dođoše mu u susret dva opsjednuta, što su izašli iz grobova. Oni bijahu tako bijesni da nitko nije mogao proći onim putem.”
  • Marko 3:22 “A književnici što su sišli iz Jeruzalema govorahu da ga je opsjeo Belzebul i da uz pomoć poglavice zlih duhova izgoni zle duhove.”
  • Luka 4:35 “A Isus mu zaprijeti: ‘Umukni i iziđi iz njega!’ Zli duh obori ga pred svima te iziđe iz njega, a ništa mu ne naudi.”
  • Ivan 8:48-49 “Ne velimo li pravo, rekoše, da si Samarijanac i da si opsjednut zlim duhom? Isus odgovori: ‘Ja nisam opsjednut zlim duhom, već častim Oca svoga, a vi me prezirete.’”

Čini se da su demoni u stanju uzrokovati bolest, paralizu, sljepoću i nasilje, povezano sa velikom snagom u opsjednutoj osobi. Očito je i da demoni jako čeznu prebivati u ljudima (Mt. 8:28)  čak i u životinjama (Mt. 8:32).

U budućnosti će se dogoditi sud demonskih sila: Mt. 8:29  “I najedanput povikaše: ‘Što hoćeš od nas, Sine Božji? Jesi li došao ovamo da nas mučiš prije vremena?’”

Sotona u suradnji s demonima zavodi ljude a njegov je krajni cilj ukrasti ljudsku dušu i udaljiti je od istine i spasenje. On je lukavac, mnoge je uvjerio da ne postoji i to je njegov najveći trik.

Približi se Bogu, odupri se vragu i on će pobjeći od tebe.