Tko je Isus?

Isus je centralna ličnost Kršćanstva. On kaže: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.“(Ivan 14:6) Također, Isus za sebe tvrdi da je živi Bog.

Ako usporedite sa onim što je Bog rekao Mojsiju u (Postanku 3:14) – I Bog reče Mojsiji, ja sam onaj koji jest, sa onim što Isus kaže u (Ivanu 8:58), “Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja jesam.“, tada lako možete vidjeti da Isus tvrdi da je Bog. Uz to, i drugi svjedoče da je on bio božanstvo:

(Ivan 20:28) – “Gospodin moj i Bog moj – izjavi Toma.

(Kološanima 2:9) – “Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni“

(Hebrejima 1:8) –  “Ali za Sina naprotiv kaže; prijestolje Tvoje, Bože, postoji vječno…“

Isus je druga osoba u Svetom trojstvu. On je Riječ koja je postala živa i koja se nastanila među nama. “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga….

I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođeni od Oca – pun milosti i istine.

(Ivan 1:1-2,14)  I zbog toga što je riječ bila sa Bogom i bila Bog i postala živa, možemo shvatiti da Isus ima dvije prirode: Božansku i ljudsku. Stoga nas Kršćanstvo uči da je Isus i čovjek i Bog.

Razlog tome što je on Živi Bog jest što jedino On može učiniti nešto po pitanju naših grijehe. Mi ne možemo sami popraviti ništa jer smo smrtni, grješni i ne možemo udovoljiti beskonačnom Svetom Bogu. Isus je morao postati čovjek da bi umro zbog čovječanstva. To znači da je Isus preuzeo naše mjesto na križu i podnio Božji i Očev gnjev.  Ako vjerujete u to što je Isus učinio, tada ćete biti spašeni od pravednog Božjeg suda.

Bog je bezgranično svet, bezgrješan i pravedan. Kada mi griješimo i radimo protiv Božje volje, tada vrijeđamo Boga. Pošto ni jedna osoba ne može udovoljiti bezgraničnom Bogu (jer smo mi konačni i grješni) tada jedini koji može ukloniti naše grijehe jeste Bog osobno. Zbog toga je Isus živi Bog, koji je umro na križu, podnio naše grijehe na svom tijelu i duhovno ustao iz mrtvih.

“Jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi – čovjek Isus Krist.“ (1 Timotej 2:5). Isus je uskrsnu od mrtvih u istom tijelu u kojem je umro: “Isus im odgovori: razvalite ovaj “hram“ i u tri dana ja ću ga podići. Odvratiše mu Židovi: Četrdeset i šest godina grđen je ovaj hram, a ti ćeš ga podići u tri dana?  Ali on je govorio o hramu svoga tijela. Kad je uskrsnuo od mrtvih, njegovi se učenici sjetili da je to htio reći, te su vjerovali Pismu i riječi koju im Isus reče. (Ivan 2:19 – 21).

Isto tako, zadržao je rane njegovog raspeća nakon što je ustao iz mrtvih: “Tada reče Tomi: Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok te ne budi više nevjernik, već vjernik!“ (Ivan 20:27)

Četrdeset dana nakon Njegovog uskrsnuća podignut je u nebesa tjelesno: “Kad to reče, bi na njihove oči uzdignut u zrak i oblak ga ote očima njihovim.“ (Djela 1:9).  Vratit će se sa nebesa i suditi ljdima i svijetu…

Upoznaj Isusa osobno, zazovi ga u svojoj tišini, potraži ga srcem i On će ti se otkriti. Ništa nije i nikad neće biti skriveno onima koji vjeruju.