Što je to Trojstvo?

Riječ “trojstvo” je izraz koji se koristi za označavanje kršćanske doktrine da Bog postoji kao jedinstvo triju različitih osoba: Oca, Sina i Duha Svetoga. Svaka od osoba se razlikuje od druge, ali ipak su u suštini identične. Drugim riječima, svaka je potpuno božanska po naravi, ali nijedna nije cjelokupnost drugih osoba trojstva.

Svaka od njih ima volju, svaka ljubi i kaže “Ja” i “Ti” kada govori. Otac nije ista osoba kao Sin – koji nije ista osoba kao Duh Sveti – koji nije ista osoba kao Otac. Svaka osoba je božanska, pa ipak to nisu tri boga nego jedan Bog. To su tri individualna bitka ili osobe.

Riječ “bitak” označava nešto što ima stvarno postojanje. Riječ “osoba” označava individualnost i samosvjesnost. Trojstvo je troje ovoga, iako je izraz “osoba” postao dominantan u opisivanju individualnih obilježja Boga znanog kao Otac, Sin i Duh Sveti.

U doktrinu Trojstva uključen je striktni monoteizam koji naučava da u čitavom svemiru postoji pojedinačno biće poznato kao Bog, koji postoji sam od sebe i nepromjenljiv je (Izaija 43:10; 44:6, 8).  Stoga je važno napomenuti da doktrina trojstva nije politeistička kao što tvrde neki od njenih kritičara. Trinitarizam je po definiciji monoteistički i oni koji tvrde da je politeistički pokazuju nedostatak razumijevanja o tome što trinitarizam zapravo jest.

Trojstvo

  • Bog su tri osobe
  • Svaka osoba je božanska
  • Postoji samo jedan Bog

Mnogi teolozi priznaju da termin “osoba” nije najspretnija riječ za opisivanje triju individualnih obilježja nađenih u Bogu. Kada obično koristimo riječ osoba, podrazumijevamo da ona označava fizičke pojedince koji postoje kao odvojena bića od drugih pojedinaca. Ali u Bogu nisu tri entiteta, niti tri bića. Bog je trojstvo osoba koji se sastoje od jedne supstancije i jedne biti. Bog je numerički jedan. Pa ipak, unutar pojedinačne (jedne) božanske biti su tri individualna postojanja koja zovemo osobama.

  • Svaka od tri osobe je potpuno božanske naravi, iako nijedna nije cjelokupnost Božanstva
  • Svaka od tri osobe je različita od ostale dvije
  • Svaka od tri osobe je u odnosu s druge dvije, ali je i zasebna

Riječ “trojstvo” se ne nalazi u Bibliji. Ali to ne znači da ga ona ne naučava. Ni riječ “biblija” se ne nalazi u Bibliji, ali je svejedno koristimo. Reći da trojstvo nije istinito zato jer riječ nije u Bibliji, nije valjan argument.

Slijedeći stihovi se često koriste kako bi pokazali da je doktrina o trojstvu uistinu biblijska.

* Matej 28:19 — “Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!”

1. Kor. 12:4-6 — “Milosni su darovi različiti, ali je isti Duh. Različite su i službe, ali je isti Gospodin. Različiti su i učinci, ali je isti Bog koji čini sve u svima.”

2. Kor. 13:13 — “Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga (Oca) i zajedništvo Duha Svetoga neka budu sa svima vama.”

Ef. 4:4-7 — “Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste svojim pozivom pozvani samo k jednoj nadi; jedan Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje; jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, koji djeluje po svima i u svima stanuje. A svakom pojedincu od nas dana je milost po onoj mjeri po kojoj je krist htio dati svoj dar.”

1. Pt. 1:2 — “izabranim po predznanju Boga Oca za posvećenje koje ostvaruje Duh, da se pokore Isusu Kristu i budu poškropljeni njegovom krvi. Milost vam i mir u obilju!”

Juda 20-21 — “Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se uz suradnju Duha Svetoga! Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milosrđe našega Gospodina, Isusa Krista, za vječni život!”