Što je kršćanstvo?

Što je kršćanstvo?Kršćanstvo je vjera bazirana na učenju Isusa Krista i Njegovim čudima. Isus je Krist. Riječ Krist znači pomazan. Krist nije Isusovo prezime. On je pomazanik od Boga Oca, koji je došao na ovaj svijet kao otkupitelj svijeta, ispuniti zakonski testament, umrijeti na križu i uzdignuti se iz mrtvih.

Isus je izveo mnoga čuda koja su zabilježena u Bibliji (svetim istinama) i očima svjedoka. On je po prirodi Božanstvo a istovremeno (po tijelu) jednak čovjeku.

Kršćanstvo nas uči da je samo jedan Bog u svim oblicima, da je stvorio svemir, Zemlju, Adama i Evu. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. To ne znači da Bog ima tijelo od krvi i mesa. Sličnost se odnosi na Božji karakter, racionalnost itd.

I pošto smo stvoreni na Božju sliku, svaka osoba zaslužuje poštovanje i čast. Nadalje, ovo znači da nismo (kako neki tvrde) napredovali (evoluirali) slučajnim procesom iz nekog atoma čestice u racionalna, emotivna bića.

Bog je stvorio Adama i Evu, stavio ih u Rajski vrt i dao im slobodu da biraju između dobra i zla. Oni su odabrali grijeh. Grijeh će uvijek raditi nešto što je protivno Božjoj volji i prirodi. Na primjer: Bog ne laže. Dakle, laž je grijeh. Grijeh ignoriranja Boga što su Adam i Eva učinili rezultiralo je što su bili protjerani iz Rajskog vrta koje je bilo slično patnji ili efektu smrti.

Kao rezultat njihovog grijeha, njihova djeca su poprimila grešnu narav. Drugim riječima, naši potomci nisu savršeni po prirodi. Ne trebamo učiti djecu da budu sebična: oni to imaju u sebi. Nešto što je grješno ne može proizvesti nešto bezgrješno.

Kršćanstvo nas uči da je Bog Trojstvo; Otac, Sin i Duh Sveti, a ne tri Boga. Da je Isus Krist druga osoba Trojstva, da je umro na križu i uskrsnuo, da bi svi ljudi bili pod pravednim sudom Boga jer su svi ljudi sagriješili protiv Boga.

Kršćanstvo nas uči da je Isus jedini put da bi bili spašeni od dolazećeg Božjeg suda i da se spasenje prima po vjeri u Isusovo djelo na križu, a ne kao nešto što bi mi mogli uraditi da ugodimo Bogu. Spasenje ne dolazi preko naših dobrih djela niti ga možemo priskrbiti ijednom drugom zaslugom.

Postoje naime neke religije na svijetu koje kažu da bi trebali radit nešto dobro u “kooperaciji“ sa Bogom kako bi zavrijedili pravo da budemo u Njegovoj prisutnosti.

Jedino Kršćanstvo nas podučava spasenju po milosti. Mi nismo stvoreni pred Bogom svojim naporom, iskrenošću ili djelom. Naprotiv, stvoreni smo kao novi pred Bogom u vjeri u ono što je On (Krist) učinio za nas na križu.

Kršćanstvo nas nadalje podučava da kad je osoba jednom “nanovo rođena“, postaje spašena, da Sveti Duh živi u toj osobi i da je ta osoba novi stvor.

“Dakle, ako je tko u Kristu, on je nov stvor; staro je nestalo, novo je, evo nastalo.“ (2 Kor 5:17).  To znači da Bog zaista živi u toj osobi i da Kršćani tada zaista mogu živjeti živi odnos sa Bogom.

Dakle, Što je Kršćanstvo?

Najbolji odgovor je reći da je to odnos sa istinskim i živim Bogom kroz Isusa Krista. Da smo po vjeri spašeni za vječnost, izmireni s Bogom, i da su nam po Kristu oprošteni grijesi kako bi izbjegli pravedni Božji sud.

Amen.