Što je Biblija?

BiblijaBiblija je kolekcija od 66 knjiga napisanih od strane otprilike 40 autora, na tri različita jezika. Prve biblijske knjige napisane su prije otprilike 3 500 godina, u vrijeme Mojsija i Jošue.

Biblija bi trebala biti inspirirajuća i pokretačka. To znači da je Biblija došla od Boga samoga i da je bez pogreške u svemu što u njoj piše.

Biblija sadrži mnoge različite stilove pisanja, kao što su poezija, povijest, zakoni i kao pretkazivačka mora biti interpretirana u kontekstu ovih stilova. Ona je izvor Kršćanske vjere, sadrži Božju riječ i upućuje Kršćane kako da primjenjuju Božju riječ u svom životu.

Početno Biblija opisuje postanak čovjeka u Rajskom Vrtu, preko njegovog pada u grijeh i početak njegovog neprijateljstva sa Bogom. Zatim opisuje kako Bog sebi poziva posebne ljude, Izraelce, i obećava im budućeg Mesiju koji će obnoviti ljudski odnos s Bogom.

Biblija je zbirka Božjeg djela kroz povijest koja donosi otkriće i deklaracije koja se odnosi na samog Isusa. Isus je rođen od djevice, umro je na križu i platio za naše grijehe, upravo kako Biblija propovijeda u Starom Zavijetu i potvrđuje u Novom.

Ukratko, Biblija ukazuje  na Isusa: “Vi istražujete Pisma u kojima mislite da ima život vječni. I upravo ona svjedoče za mene“ (Ivan 5:39)

Nadalje, Biblija nas uči da je oproštenje grijeha jedino u Isusu – Čitaj Bibliju!“Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.“ (Djela Ap. 4:12)

U Novom zavjetu imamo svjedočanstva da su spisi nadahnuti. Tako Pavao piše Timoteju da je svo Pismo nadahnuto Bogom. (2Tim 3,14-16) I Petar upozorava da se Pismo ne smije tumačiti samovoljno jer ono nikada ljudskom voljom nije bilo doneseno, nego su ljudi vođeni Duhom Svetim pisali Riječ. (2Pt 1,19-21)

Neki kažu da je Biblija ništa drugo nego bajka. Ali to je nemoguće jer sadrži toliku mudrost i istinu koja je potvrđivana godinama i kroz povijest pokazana kao točnom.

Povijesne pukotine potvrđuju njezinu točnost i ispravnost. U biti upravo arheologija potvrđuje točnost Biblijskih zapisa ukazujući na lokacije i događaje zapisane u Bibliji.

Biblija je dana čovjeku radi njegovog spasenja. Dana mu je i da bi u ovom svijetu stekao mudrost. Postoji još pun dobrih razloga da čovjek odvoji vrijeme za čitanje Biblije.