Otkupljeni za Njega

Otkupljeni za NjegaBog je u stanju da nas utvrdi u vjeri u skladu s planom otkupljenja koji je bio skriven vjekovima. Nakon pada u edenskom vrtu, Bog je govorio i navijestio taj plan. Ono što je iznio izbacilo je sotonu potpuno iz igre. Slava Bogu!

On je zapovjedio da taj plan otkupljenja bude otkriven Njegovom narodu kroz Njegovu Riječ.

Ovaj pregled pomaže nam, korak po korak, razumjeti stvarnost toga i spriječiti sotonu da širi bilo kakav utjecaj.

1. Plan otkupljenja kroz utjelovljenje (Božji savez sa čovječanstvom u Isusu Kristu)

Čovjek je bio ključna figura u padu. Stoga je trebao čovjek, Isus, da bude ključna figura u otkupljenju čovjeka.
Kada samo se rodili u ovaj svijet koji je pod vlašću sotone, mi po svojoj naravi nismo poznavali Boga. Zato je svrha utjelovljenja davanje ljudima prava da postanu djeca Božja primanjem Božje naravi (Ivan1:12-13; 2.Petrova 1:3-4).

2. Otkupljenje se prima spoznajom

Božja snaga već nas je obdarila svime što se odnosi na život i pobožnost. Vi možete pobjeći od pokvarenosti koja je u svijetu i biti dionici Božanske naravi. I možete imati mir i milost u obilju kroz istinsku spoznaju Boga i Isusa našeg Gospodina (2.Petrova 1:1-4). To je tu za vas!
Ali to otkriveno znanje nije razumsko znanje – nauk, filozofija i vjerovanje – ono je stvarnost i puna istina Božje Riječi otkrivena pomoću Duha Svetog (Jakov 3:13.18). Otkriveno znanje jest doslovno spoznaja koja vam se donosi kroz otkrivenje (objavu).

3. Gospodstvo sotone je prekinuto

Otkrivenje 12:11 nam govori da su vjernici pobijedili sotonu krvlju Janjetovom i riječju njihovog svjedočanstva ili priznanja. Priznanje donosi posjed. Glasno priznaj, „Ja sam pobjednik krvlju Janjeta i riječju moga svjedočanstva. Ja sam otkupljen od gospodstva sotone“ (2.Korinćanima 10:4; Jakov 4:7). Isus je glava crkve i (Efežanima 4:15-16, 5:23; Kološanima 1:18, 2:10). sotona više nema vlast nad tobom. Amen!

4. Vi ste kupljeni cijenom

1.Korinćanima 6:19-20 kaže da smo hram Duha Svetog koji nam je dan od Boga. To znači da ne posjedujemo sami sebe. Kupljeni smo cijenom koja je plaćena kroz plan otkupljenja. Zbog toga trebamo proslavljati Boga svojim tijelom i duhom.

5. Božji odaziv

Kada počnete zauzimati svoje mjesto i prisvajati svoja prava i povlastice u Kristu, tada vam Bog počinje odgovarati. Riječ nam daje našu baštinu (Djela 20:32, Kološanima 1:12).
Dok proučavamo podebljane stihove, naša molitva je da svi dođemo do punine znanja tko smo u Kristu, osobito u svjetlu plana otkupljenja.