Uredi život Riječju

Bog je stvorio čovjeka kao govoreći duh ljubavi. Ali kad je čovjek pao, on je postao kao govoreća emocija, kao govoreći razum, kao govoreće tijelo, koje govori ono što vidi, čuje i osjeća, jer je pao u područje informacija. Nešto ga zaboli, ili nešto osjeti – i zato što je njegov govor povezan s emocijama – on to brzo izgovori.

Kad je duhovno umro odvojio se od duhovnog života, od Duha života koji je Bog. Nije više bio povezan sa stablom života – Riječi.

Stablo života koje je bilo usred Edenskog vrta bilo je Božja Riječ. Adam je trebao Božju Riječ budući da je bio ogrnut u Božju slavu. Bog je govorio iz svoje slave, „I reče Bog, … i vidje Bog.“

Život iz nevidljivog

Pavao kaže da mi ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer vidljivo je prolazno, a nevidljivo vječno. Na osnovu Hebr.3:11, možemo urediti cijeli svoj život. Na primjer, ti imaš neki problem u svom životu. To možeš riješiti na tjelesni, ljudski način, ili na Božji način. Božji način je da svoj život uređuješ prema Riječi, koja je Duh, koja je iz nevidljivog svijeta. Iz nevidljivog uređuješ svoj vidljivi život.

Isus kaže, „Riječi koje sam vam rekao jesu duh i život“, Iv.6:63.

Primjer. Ako imaš problema sa snom, odeš u Pismo i nađeš Ps.3:6, „Sad mogu leći i usnuti jer me Jahve drži“, ili Ps.4:9, „Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo Ti, o Gospode, daješ miran počinak.“ Ili možeš naći Ps.127:2, „Miljenicima svojim On san daje.“ Zatim, na temelju riječi vjere, izgovaraš to, moliš se u tom pravcu i primaš vjerom.

Tjelesni princip

Nasuprot tome ljudi u tijelu, koji ne znaju taj princip, rješavaju to na tjelesan način – npr. tabletama.

Tablete su tjelesni rješavanja duhovnih potreba. To je materijalizam. Materijalizam je tjelesni pokušaj ispunjavanja duhovnih potreba. Tableta ne rješava uzrok nesanice, već samo blokira relaciju između uzroka i posljedice tako što isključi osjete boli, iako će uzrok boli i dalje postojati. Problem si pokušao riješiti na tjelesan način i to je kratkotrajno. I dalje ostaješ zarobljen, samo to ne osjećaš jer si na neki načini isključen iz stvarnosti.

Zato Pavao u poslanici Galaćanima kaže da stvari kraljevstva ne možeš baštiniti na tjelesan način: tabletama, alkoholom, drogom, novcem. Zašto ljudi puše, piju, drogiraju se? Da postignu mir, zadovoljstvo, da ih ne ‘krpi’ kriza. Oni rade sve te stvari, ali uzrok i dalje ostaje. Da je čovjek uredio život na Božji način, tada bi Riječ izgovorena s vjerom stvorila silu koja se zove POMAZANJE, a pomazanje uništava jarmove svakog ropstva. Samo pomazanje može uništiti jarmove.

Što je pomazanje? Pomazanje je riječ izgovorena s vjerom.

Riječ vjere izgovorena s autoritetom miče planine iz tvog života. Zato ti je Bog dao svoj autoritet i silu, da ukloniš posljedice koje si dobio naslijeđem od Adama, roditelja, vršnjaka, prijatelja, profesora iz škole… U tvoj um su došle raznorazne utvrde i imao si žetvu koja odgovara tome.

Kad je Adam pao, on se odvojio od stabla života. Drvo života jest dobra Riječ, odnosno blagoslov. Adam se maknuo od drva života i tako izgubio Riječ, blagoslov i bio osuđen na svoj vlastiti život, na svoju riječ. Tako se potpuno odvojio od Boga i došao u stanje prokletstva.