Kako pobijediti tjeskobu i brige

Ako budeš prakticirao ovo što ćeš pročitati u nastavku, brige (tjeskobne misli) postat će svakim danom sve manje a mir u srcu sve veći.

Ti možeš povjeriti sebe, sve svoje brige i tjeskobe svoga uma Njemu i uživati božanski mir.

Bog je žestoko protiv brige. Ona ne proizvodi ništa drugo nego stres, napor (naprezanje, napetost, teret) i smrt. Isus je propovijedao protiv nje. Cijela Biblija je protiv brige zato što ju je dizajnirao Sotona.

Uzmi Filipljanima 4:6,7 kao zapovijed: „Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti! I mir će božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu!“

Prijevod The Amplified Bible kaže: „Nemoj se izjedati (gnjeviti, ozlovoljiti se) ili imati ikakvu tjeskobu u vezi ičega.“

1.Petrova 5:6,7 kaže: „Ponizite se, dakle, pod moćnom rukom božjom da vas uzvisi u svoje vrijeme! Svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas!

1.Petrova 5:7, amp. Bible kaže: „Svu svoju brigu (sve svoje tjeskobe, sve zabrinutosti, sve nemire jednom zauvijek) bacite na njega, jer se on srdačno, privrženo, odano, s puno ljubavi brine za vas i budno, oprezno pazi na vas.“

Svu svoju brigu bacite na Njega

Ne 75% nje. Ne sve osim tvoje djece. On nije rekao „sve osim tvojih financija“.

Tvoja misao svako jutro bi trebalo biti: „Ja sam svoju brigu prebacio na mog Gospodina.“

Izbaci svaku pojedinu tjeskobnu misao (brigu) koja dođe u tvoje misli Njemu.

Mnogi ljudi žele da Bog nadnaravno otkloni njihovu brigu. Ali to nije način kako primiti Božji mir. On dolazi ako slušamo što govori Riječ i ako smo vršitelji te Riječi. A ona kaže da bacimo sve svoje brige i tjeskobe na Njega.

Filipljanima 4:8 kaže da mislimo štogod je istinito, časno, pravedno, čisto, ljubazno i dobrog glasa (dobrog izvještaja).

Sve što je kreposno i hvale vrijedno to neka bude sadržaj vaših misli.“

2.Korinćanima 10:5, amp. Bible kaže: ”Obarajući zamisli (predodžbe, maštu) i svaku oholu stvar koja se uzvisuje protiv poznavanja Boga i zarobljavajući svaku misao u poslušnost Kristu.”

Ljudi će ti reći da ne možeš prestati brinuti. Ti kaži, Mogu!

Božja snaga počinje djelovati kada prebaciš svoje brige na Njega. Dokle god brineš, ti samo sprječavaš dotok Njegove snage i vezuješ Mu ruke.

Jošua 1:8 kaže da ako meditiraš o Riječi dan i noć, tada ćeš biti sposoban vidjeti kako to uraditi.

Filipljanima 4:9 kaže: ”Ono što ste od mene naučili i primili, što ste od mene čuli i na meni vidjeli, to nastavite činiti.”

Dok budeš davao pažnju ovim stihovima Duh Sveti će ti otkriti ovu istinu. Tada ćeš biti sposoban djelovati po njima!

Trinaesti stih Filipljana 4 je završni dio: ”Ja mogu učiniti sve stvari kroz Krista koji me jača.

Veći, Silniji je u nama. On je sposoban učiniti da pobijedimo. Predajmo se tome.